reglement

  • Er wordt deelgenomen volgens het FEI-reglement.
  • Correct wedstrijduniform is verplicht
  • Hoofdstel nummer verplicht
  • !Let op!: Inschrijven zijn enkel definitief na betaling van het inschrijvingsbedrag op de rekeningnummer BE04103052521831 met vermelding van de ingeschreven combinaties
  • De inrichter is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of verlies van voorwerpen.
  • Afmeldingen na maandag zullen toch vergoed moeten worden

 

  • Voor het eindklassement zullen de 3 beste resultaten in rekening gebracht worden. De finale zal meetellen voor dubbele punten.
  • Combinaties komen slechts in aanmerking voor één eindklassement.