Info Ponymasters

  • Voor het eindklassement zullen de 3 beste resultaten in rekening gebracht worden. De finale zal meetellen voor dubbele punten, iedereen mag deelnemen aan de finale. De geklasseerde combinaties zullen mooie prijzen ontvangen op onze grote prijsuitreiking (datum wordt nog gecommuniceerd).
  • Elke combinatie kan slechts in aanmerking komen voor één eindklassement.
  • Bij-inschrijvingen zijn enkel mogelijk indien de aantallen dit toelaten.
  • Startlijsten zullen telkens vanaf donderdag te raadplegen zijn op onze website.
  • Wedstrijduniform is niet verplicht.
  • De inrichter is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of verlies van voorwerpen.